fbpx
Trustpilot

Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Welkom bij de website van Pearl Capital BV. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan deze website niet.

2. Definities

– “Pearl Capital BV”, “wij”, “ons” of “onze” verwijst naar Pearl Capital BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in Nederland, met als registratienummer bij de kamer van koophandel: 81079664.

– “Gebruiker”, “u” of “uw” verwijst naar de persoon of entiteit die deze website bezoekt en/of gebruikmaakt van onze diensten.

– “Website” verwijst naar de website van Pearl Capital BV, bereikbaar via www.pearlcapital.nl.

3. Toegang tot de website

3.1. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de website op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

3.2. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw accountgegevens, indien van toepassing, en voor het beperken van de toegang tot uw computer of apparaten om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s en software, is eigendom van Pearl Capital BV of haar licentiegevers en is beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

4.2. U mag de inhoud van deze website niet kopiëren, verspreiden, wijzigen, reproduceren, publiceren of gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5. Gebruiksbeperkingen

5.1. U stemt ermee in om deze website niet te gebruiken voor enig doel dat illegaal is, schadelijk is voor anderen, of in strijd is met deze voorwaarden.

5.2. U mag geen inbreuk maken op de beveiligingsmaatregelen van de website of proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot gegevens of systemen.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Deze website wordt geleverd “as is” en “zoals beschikbaar”, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet.

6.2. Pearl Capital BV is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van deze website.

7. Wijzigingen van voorwaarden

7.1. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra ze op deze website zijn geplaatst.

8. Toepasselijk recht en jurisdictie

8.1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Amsterdam.

Neem contact op met Max

Max heeft een uitgebreide professionele achtergrond in de vastgoed- en financiële sector en heeft meer dan 10 jaar ervaring in het vak.

Hij heeft zich gespecialiseerd als vermogensadviseur gedurende meer dan 10 jaar van zijn carrière. In die tijd heeft hij een diepgaande kennis opgebouwd van financiële planning, vermogensbeheer, investeringen en risicobeheer.