fbpx
Trustpilot
Home  >  Blog  >  Hypothecaire zekerheid
Hypothecaire zekerheid
Datum: 14 juni 2023

Hypothecaire zekerheid

Wat houdt hypothecaire zekerheid in?

De zekerheid die Pearl Capital elke investeerder biedt, is het eerste recht om hypotheekrecht. U heeft altijd het recht van eerste hypotheek. Zo heeft u altijd voorrang om in het geval van wanbetaling als eerste het geïnvesteerde bedrag en/of achterstallige kosten te verhalen op de verkoopopbrengst van het gefinancierde vastgoed. U heeft zelfs voorrang op de Belastingdienst. Deze overeenkomst wordt gezamenlijk vastgelegd bij de notaris. Hiermee bieden we u de zekerheid dat u altijd veilig investeert bij Pearl Capital.

Hoe bieden wij zekerheid bij Pearl Capital?

Indien u gaat investeren bij Pearl Capital, dan wordt er een leningsovereenkomst gesloten met Pearl Capital BV én met Stichting Zekerheden Pearl Capital. Dit gebeurt allemaal in één overeenkomst, welke vervolgens bij de notaris wordt bekrachtigd. Dit doen wij om te voorkomen dat er voor de investeerders te veel administratieve rompslomp ontstaat.

Hoe werkt Stichting Zekerheden Pearl Capital?

Stichting Zekerheden heeft in juridisch opzicht als doel om de belangen van de geldverstrekkende investeerders te behartigen en wel als volgt:

  • Het (ten behoeve van de beleggers) vestigen van zekerheidsrechten, zo hoog mogelijk in rang, zulks tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de jegens de beleggers aangegane verplichtingen;
  • Voor en namens degene(n), ten behoeve van wie de bedoelde zekerheden werden gesteld, alle aan de bedoelde zekerheden verbonden rechten uit te oefenen.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Bent u geïnteresseerd en wilt u investeren in Pearl Capital? Of wilt u meer weten over onze gang van zaken? Neem dan vooral contact met ons op.

Bas

Gerelateerde artikelen

16 juli 2024

Wat is het beste alternatief voor spaargeld? Maak meer rendement

Vermogende beleggers overwegen steeds vaker alternatieve manieren om hun kapitaal te laten groeien. Een aantrekkelijke..

3 juli 2024

Hoe investeert de industrie en wat betekent dat voor het investeringsklimaat?

Als vermogende investeerder bent u wellicht geïnteresseerd in kansen die niet alleen rendement opleveren, maar..

22 juni 2024

Wat betekent de ECB-pauze na de eerste renteverlaging voor investeerders?

In juni heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een belangrijke beleidswijziging doorgevoerd door de rente..