fbpx
Trustpilot
Home  >  Blog  >  Wat heeft de ECB geleerd van crises, inflatie en verkeerde keuzes?
Wat heeft de ECB geleerd van crises, inflatie en verkeerde keuzes?
Datum: 21 februari 2024

Wat heeft de ECB geleerd van crises, inflatie en verkeerde keuzes?

In de loop van haar 25-jarige bestaan heeft de Europese Centrale Bank (ECB) zich een weg gebaand door een reeks economische uitdagingen, variërend van perioden met dalende prijzen (deflatie) tot fasen van aanzienlijke prijsstijgingen (inflatie). Deze ervaringen hebben waardevolle inzichten opgeleverd, maar hebben ook de complexiteit en de potentiële valkuilen van monetair beleid aan het licht gebracht.

Een van de meest besproken aspecten van het ECB-beleid is de inflatiedoelstelling, die oorspronkelijk was vastgesteld op 2%. Deze doelstelling was bedoeld om prijsstabiliteit te waarborgen, maar de recente ervaringen hebben de haalbaarheid en de wenselijkheid ervan in twijfel getrokken. De strijd tegen deflatie door middel van een lagerentebeleid heeft bijvoorbeeld geleid tot onbedoelde gevolgen, zoals overgewaardeerde activaprijzen en toenemende economische ongelijkheid. Deze situatie heeft geleid tot een heroverweging van de inflatiedoelstelling, met suggesties om een flexibelere benadering te hanteren die rekening houdt met de dynamische aard van de economie.

Fiscaal beleid van lidstaten in de eurozone

Een ander kritiekpunt betreft de interactie tussen het monetair beleid van de ECB en het fiscale beleid van de afzonderlijke lidstaten van de eurozone. Er is gebleken dat deze twee beleidsterreinen soms in tegengestelde richtingen werken, wat de effectiviteit van de maatregelen van de ECB ondermijnt. Dit heeft geleid tot oproepen voor een betere coördinatie tussen monetair en fiscaal beleid, en zelfs voorstellen voor de oprichting van een gecentraliseerde Europese begrotingsautoriteit die zou kunnen zorgen voor een meer geharmoniseerde economische strategie binnen de eurozone.

Bovendien heeft de ECB, in haar pogingen om de inflatie te beheersen en de economische stabiliteit te handhaven, een reeks onconventionele beleidsmaatregelen ingezet, waaronder negatieve rentetarieven en grootschalige opkoopprogramma’s. Hoewel deze maatregelen op korte termijn enig succes hebben gehad, hebben ze ook vragen opgeroepen over de langetermijneffecten en mogelijke negatieve bijwerkingen, zoals het opblazen van activaprijzen en het in stand houden van niet-levensvatbare bedrijven.

Geleerde lessen in 25 jaar ECB

Als gevolg hiervan staat de ECB voor de uitdaging om haar beleid aan te passen aan de lessen die in de afgelopen 25 jaar zijn geleerd. Dit kan inhouden dat de inflatiedoelstelling wordt herzien om meer flexibiliteit mogelijk te maken, dat er meer nadruk wordt gelegd op de coördinatie met fiscaal beleid, en dat er voorzichtig wordt omgegaan met het gebruik van onconventionele beleidsinstrumenten. Het doel is om een monetair beleid te ontwikkelen dat niet alleen de economische stabiliteit bevordert, maar ook rekening houdt met de bredere sociale en economische gevolgen voor investeerders en anderen.

Max contact
Max

Gerelateerde artikelen

16 juli 2024

Wat is het beste alternatief voor spaargeld? Maak meer rendement

Vermogende beleggers overwegen steeds vaker alternatieve manieren om hun kapitaal te laten groeien. Een aantrekkelijke..

3 juli 2024

Hoe investeert de industrie en wat betekent dat voor het investeringsklimaat?

Als vermogende investeerder bent u wellicht geïnteresseerd in kansen die niet alleen rendement opleveren, maar..

22 juni 2024

Wat betekent de ECB-pauze na de eerste renteverlaging voor investeerders?

In juni heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een belangrijke beleidswijziging doorgevoerd door de rente..