fbpx
Trustpilot
Home  >  Blog  >  ECB durft rente voorlopig nog niet te verlagen
ECB durft rente voorlopig niet te verlagen
Datum: 4 april 2024

ECB durft rente voorlopig nog niet te verlagen

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) uit zorgen over de aanhoudend hoge rentetarieven die door centrale banken worden gehanteerd, zoals die van de Europese Centrale Bank (ECB). Deze waarschuwing heeft betrekking op de mogelijke financiële druk die huishoudens kunnen ervaren wanneer de vaste renteperioden van hun hypotheken eindigen, wat kan leiden tot een aanzienlijke stijging van hun maandelijkse lasten.

De organisatie benadrukt dat een langdurige periode van hoge rente de financiële stabiliteit van huishoudens ernstig kan ondermijnen, met name wanneer zij geconfronteerd worden met de aanpassing van hun hypotheekrente aan de huidige marktcondities. Dit kan vooral een probleem vormen in landen zoals Nederland, waar het gebruikelijk is om de hypotheekrente voor een langere periode vast te zetten.

Inflatie lijkt af te nemen

Ondanks dat de inflatie lijkt af te nemen richting het streefcijfer van 2 procent dat door de ECB wordt nagestreefd, wijst het IMF op het risico van het te lang handhaven van de huidige renteniveaus. De organisatie erkent dat centrale banken aanzienlijke vorderingen hebben gemaakt in het beheersen van de inflatie, maar benadrukt dat de huidige rentestand op de lange termijn meer schade kan aanrichten dan goed.

Daarnaast wordt er opgemerkt dat de situatie sterk verschilt per land, waarbij de duur van rentevaste perioden sterk kan variëren. Na afloop van deze perioden kunnen huishoudens geconfronteerd worden met hogere kosten als gevolg van de toegenomen rente, wat uiteindelijk hun consumptiegedrag kan beïnvloeden en zo een negatief effect kan hebben op de algehele economie.

Waarschuwing voor langdurig hoge rentes

Het IMF waarschuwt ook voor de gevolgen van langdurig hoge rentetarieven voor huishoudens met aanzienlijke hypotheekschulden, aangezien dit hun financiële situatie aanzienlijk kan verergeren. Deze zorg wordt verder onderstreept door het aanstaande rentebesluit van de ECB, waarvan algemeen wordt verwacht dat het de huidige rentestanden zal handhaven.

Tenslotte wordt er ingegaan op de voorzichtigheid van de ECB met betrekking tot de renteverlaging, gezien de recente loonstijgingen in verschillende sectoren. Ondanks deze bedenkingen, suggereren recente rapporten van De Nederlandsche Bank (DNB) dat de kans op een loon-prijsspiraal in Nederland beperkt is. Dit biedt hoop dat de ECB in de nabije toekomst mogelijk de rente zal verlagen, met juni als potentiële startdatum voor deze aanpassing.

Wilt u nu alvast investeren met een goed rendement, ten opzichte van de toch al lage rente op spaarrekeningen? Investeer in ons zakelijk hypothekenfonds. Dat levert een rendement van 6% per jaar op, geborgd door het 1e recht van hypotheek.

Max

Gerelateerde artikelen

23 april 2024

Alternatieve financiering voor vastgoedprofessionals populair

Het zoeken naar alternatieve financieringsmogelijkheden voor vastgoed, buiten de gevestigde banken om, wordt steeds populairder...

17 april 2024

Quote: Pearl Capital investeert uw vermogen in zakelijke hypotheken (private debt)

Prachtige reizen, snelle auto’s, fonkelende juwelen, stoere horloges en oogverblindende woningen. Joie de vivre, maar funest..

15 april 2024

Landschap voor vastgoedfinanciering verandert snel

Het landschap van vastgoedfinanciering is aanzienlijk aan het verschuiven. Waar voorheen banken de primaire bron..